Home » Blog » Trots op homeopathie!

Trots op homeopathie!

HRI congres Malta 2017

Trots op homeopathie!

Gebeurtenissen van de afgelopen weken hebben me trots gemaakt op het vak dat ik de afgelopen jaren heb geleerd en nu mag toepassen. Geweldige homeopaten heb ik ontmoet en ik heb een dier zien opknappen van homeopathie. Ik zal er iets van vertellen.

Geloven of weten?

HRI (Homeopathic Research Institute) organiseert eens in de twee jaar een congres waarin de stand van zaken van onderzoek naar de werking van homeopathie centraal staat.

Na het vorige congres in Rome heeft het HRI een lijst met 'stellingen' (FAQs) opgesteld, die je geregeld hoort en leest in de media, bij artsen en in de zorg. De Nederlandse vertaling ervan staat op mijn website (klik hier), voor de originele tekst in het Engels klik hier.

Elke 'stelling' wordt onderuit gehaald door gedegen onderzoeksresultaten. Er is, kortom, geen enkele reden te twijfelen aan de werkzaamheid van homeopathie.

Toch zijn er nog steeds wetenschappers (met in hun kielzog een groot aantal artsen, specialisten en andere zorgmedewerkers) die geloven dat het niet werkt. Je hoort dan: ik zie dat het werkt, maar het kán niet werken, dus werkt het niet (en dus zal het wel placebo zijn).

Het geloof dat homeopathie niet zou kunnen werken is meestal te wijten aan een tunnelvisie of gebrek aan up to date kennis op bepaalde vakgebieden. Ook is het vaak niet in het belang van partijen, zoals de farmaceutische industrie, ziekenhuizen, de totale gezondheidszorg eigenlijk. Die belangen zijn gigantisch; Nederland en de Nederlanders alleen al geven jaarlijks rond 100 miljard uit aan de reguliere zorg.

Malta

De afgelopen dagen was ik met een aantal collega's vanuit de hele wereld op Malta. We kregen daar de laatste resultaten te zien van zowel klinisch (het meten van resultaten van homeopathische behandelingen bij mensen en dieren) als fundamenteel (scheikundig, natuurkundig, biochemisch) onderzoek: vergelijkingen van reguliere behandelingen met combinaties van reguliere en homeopathische behandelingen; meetbare trillingen in water, veroorzaakt door het gepotentieerde homeopathische middelen; meetbare veranderingen in kleurstoffen als gevolg van gepotentieerde (homeopathische) middelen. Levende celstructuren reageren positief op homeopathische ultra-hoog verdunde middelen.

Een duidelijke (biochemische) verklaring is er nog niet, voor dergelijk onderzoek is geld nodig, maa er is wel degelijk iets aan de hand en het is meetbaar en repliceerbaar (herhaalbaar).

Hondje

Kort voor ik naar Malta vertrok, zag ik nog een hondje dat door een andere hond in de snuit was gebeten. Het dier bloedde hevig en piepte van schrik en pijn. Hij likte voortdurend het bloed, dat uit zijn bek droop, af. We gaven hem Aconitum en vervolgens Arnica. Na één korreltje Arnica op zijn tong stond hij op, hield op met likken en liep weg of er niets was gebeurd. Het bloeden was gestopt.

Wij weten dat homeopathie werkt. Hoe lang duurt het nog totdat ook de critici dat inzien?

Intussen ben ik maar wat trots op dit vak!

Een volgende keer zal ik meer vertellen over het Malta-congres.