Home » Blog » Homeopathie zwartgemaakt?

Homeopathie zwartgemaakt?

Homeopatische middelen

Homeopathie zou verboden moeten worden! -  Nee, natuurlijk niet, maar wel als het aan een adviesraad van wetenschappelijke academies in Europa, de EASAC, ligt en in het kielzog daarvan een aantal antikwakkers.

Homeopathische middelen zouden volgens dat advies netjes geregistreerd moeten worden, natuurlijk na een wetenschappelijk bewijs voor werking. Wetenschappelijk? Er is al zoveel bewijs. Maar EASAC stelt in zijn advies, dat volgens wetenschappelijke regels homeopathische middelen "niet kunnen werken, dus werken ze niet". Het klinkt nogal vooringenomen en dat is het ook. Zie de teksten op deze website die het tegendeel laten zien:  http://www.visvitae.nl/artikelen/homeopathie-allang-bewezen.

De Volkskrant pakte op 21 september wel heel groot uit, met een artikel over bijna twee pagina's. Nu is de wetenschapsredactie van de Volkskrant al eerder op de hand van de tegenstanders van homeopathie gebleken, en dit artikel paste daar naadloos in. Er was veel werk van gemaakt om allerlei (oude) berichten uit de eigen krant weer eens bij elkaar te vegen.

Wat heb ik in dat artikel nou eigenlijk gelezen?

Niets in elk geval over de doorwrochte meta-analyses van Mathie e.a., die aantonen dat er veel goed (evidence based, placebo-gecontroleerd en dubbelblind) onderzoek bestaat waarin homeopathische middelen beter blijken te werken dan placebo's. Voor een regulier medicijn is dat voldoende om toegang tot de markt te krijgen.
Niets over de onderzoeken die in 2017 zijn gepubliceerd, waarin wordt aangetoond dat er verschillen bestaan tussen wateroplossingen met diverse homeopathische potenties erin: er valt kennelijk dus toch iets te meten.
Ook niets over het gebrek aan bewijs voor de werkzaamheid  van de zegeningen (een schamele 15% is met zekerheid werkzaam) die door de farmaceutische industrie over ons worden uitgestort, zoals dit jaar is gepubliceerd.
En niets over het onderzoek waarin wordt aangetoond dat behandelingen met homeopathische middelen in een antroposofische praktijk 15% goedkoper zijn dan regulier. De Volkskrant citeert uit het rapport: dat er verschrikkelijk veel geld omgaat in de homeopathie. In de Europese Unie is dat berekend op 1 miljard omzet per jaar. Ter vergelijking: Roche maakte in 2016 €9 miljard winst bij €48 miljard omzet (bron: FD), MSD in 2011 bijna $9,3 miljard winst (bron: wikipedia) en zo zijn er nog tientallen andere farmaceuten.

Ik heb ook het rapport van EASAC zelf gelezen. Net als de Volkskrant baseert EASAC zijn verhaal op oudere en deels achterhaalde rapporten en onderzoeken. Eén van de aangehaalde bronnen was het beruchte onderzoek van Shang e.a. (2005). Dat onderzoek naar effectiviteit van homeopathische middelen in vergelijking met placebo, bleek niet volgens de normen van fatsoenlijk onderzoek te zijn gedaan. EASAC meldt dat de Shang-groep gebruik maakte van een lijst met 110 onderzoeken naar homeopathische en evenveel onderzoeken naar reguliere middelen. In werkelijkheid werden van de onderzoeken naar homeopathie er 102 niet meegenomen, waardoor alleen 8 minder goed uitgevoerde overbleven. Dat vertekende de uitkomst van het Shang onderzoek enorm. De argumenten voor het schrappen van die 102 zijn nog steeds niet duidelijk, een doodzonde in de wetenschappelijke wereld. Daarnaast beroept EASAC zich op een onderzoek van de Australische regering uit 2015 waarin homeopathie wordt afgewezen, maar vergeet er bij te vermelden dat dit rapport al eerder was uitgekomen, maar met een voor homeopathie veel gunstiger uitkomst. Hier werd dezelfde truc toegepast als bij Shang. Lees meer hierover op deze pagina: https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-australian-report-on-homeopathy/

Kortom, u wordt als lezer van een krant met een vooringenomen wetenschapsredactie meegenomen in de hetze tegen homeopathie met verkeerde en achterhaalde informatie. Het gevolg van dergelijke berichtgeving is, dat op internet allerlei (oude) onzinverhalen opnieuw de kop opsteken, wat ongetwijfeld de bedoeling is geweest. Laat u niet gek maken.

De adviseurs en in het kielzog daarvan de journalisten spreken uiteindelijk de angst uit dat mensen eerst kiezen voor een alternatieve behandeling alvorens zich tot de reguliere artsen te wenden, met vaak als resultaat dat behandelingen daar (te) laat zouden beginnen en duurder uitvallen. In mijn praktijk zie ik dat niet zo. Meestal zijn patiënten al bij de dokter geweest. Homeopaten zijn bovendien goed opgeleid en hebben geleerd te letten op niet-pluis signalen. Bij twijfel doorsturen, is het gezegde. Dus die angst gaat in het geval van opgeleide (klassiek) homeopaten in elk geval niet op.

Daarbij komt, dat er in Nederland en in de rest van de EU (gelukkig!) keuzevrijheid is wat betreft de soort behandeling die men meent te moeten ondergaan. Een vrijheid die we moeten koesteren en kennelijk ook verdedigen.