Home » Blog » Big Data helpt gezondheid

Big Data helpt gezondheid

Big data

Het heeft niet direct met homeopathie te maken, maar een toepassing die elders al veel voordelen heeft gebracht, wordt nu ook toegepast op het onderzoek naar gevaarlijke combinaties van medicijnen.

De vroegere Automatiseringsgids, nu AGConnect geheten, stelt dat het doorspitten van enorme hoeveelheden gegevens ('Big Data') een aanwinst voor dergelijk onderzoek is. Dat naar aanleiding van een publicatie over dit onderzoek, dat is uitgevoerd aan de Columbia University Medical Center.

Gevaarlijke combinaties van medicijnen

Onderzoekers maakten gebruik van de rapportages over bijwerkingen en combinaties van medicijnen, die door patiënten en artsen in de loop der jaren zijn verzameld (in Nederland gebeurt dat bij het Lareb).

Handmatig zoeken is ondoenlijk, maar met goede programma's en snelle computers is zoiets veel eenvoudiger. Zo vonden ze acht combinaties van medicijnen die een verhoogde kans op hartfalen geven. Een van die combinaties, een antibioticum en een maagzuurremmer, zijn daarna ook nog in een laboratorium op hartcellen getest, zodat het mechanisme duidelijk werd. Afzonderlijk hebben ze geen invloed op het hart, in combinatie met elkaar echter wel.

Het is wel een onverwachte vondst, en het geeft te denken over de veiligheid van miljarden andere combinaties van medicijnen en lichaamscellen. Als in mijn praktijk patiënten komen met een hele waslijst aan voorgeschreven middelen, kan ik alleen afgaan op wat over de afzonderlijke middelen bekend is. Terwijl apothekers geacht worden schadelijke combinaties in de gaten te houden, zie ik toch mensen met antidepressiva, terwijl andere middelen op de lijst depressies kunnen veroorzaken. Hoe zit dat nu?

De veiligheid van homeopathie

Homeopathische middelen zijn zodanig verdund, dat ze iemand niet kunnen vergiftigen. Toch kunnen ze ook reacties oproepen, met name wanneer een ziekteproces wordt omgebogen in een genezingsproces, of wanneer een verkeerd middel of een verkeerde potentie wordt voorgeschreven. Sommige homeopaten geven maar één middel per keer (je weet dan altijd welke uitwerking dat ene middel heeft) en andere schrijven meer dan één middel 'tegelijkertijd' voor.
Ik ga de komende tijd leren hoe dat laatste werkt.

Het artikel van AGConnect is hier te vinden:

http://agconnect.nl/artikel/big-data-analyse-toont-gevaarlijke-combis-medicijnen

Voor de liefhebbers: op de volgende link staat het originele (Engelstalige) onderzoek. Het is Open Access, dus u kunt het in zijn geheel lezen:

http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=2565914&resultClick=3