Behandeling bij Vis Vitae

Vis Vitae is de homeopathische praktijk van Carolien Kars. Vis Vitae is de praktijknaam, Karshomeopathie de officiële naam van het bedrijf.

Informatie over de praktijk kunt u voorlopig nog vinden op de website www.karshomeopathie.nl.

Als homeopaat werk ik volgens de regels en richtlijnen van de Klassieke Homeopathie. Ik heb de opleiding aan de School voor Homeopathie in Amersfoort afgerond en ben daarnaast geschoold in de Ziekteclassificatie (zie www.klassiekehomeopathie.nl); verder beschik ik over medische basiskennis op HBO-niveau, alsmede EHBO. Homeopathische opleidingen kennen evenveel waarde toe aan fysieke als aan psychische klachten; beide worden behandeld.

Verdere informatie over (de behandeling met) klassieke homeopathie kunt u hier vinden.